De primaire bron voor de genealogie van de Gimbrères is de “Stamboom van het geslacht Gimbrère” van Klaartjes vader Bob Gimbrère (1920-2013). Hij bouwde hierbij voort op een beknoptere versie, die in 1964 gepubliceerd was t.g.v. het 125-jarig bestaan van Gimbrère N.V. (parapluies en kleding).

Vertrekpunt van onze zoektocht was de door hem genoemde herkomst uit Bordeaux van de vader van onze Jean François, de eerste Nederlands Gimbrère. Zoekopdrachten op internet hebben vermeldingen van de naam Gimbrère in de meest uiteenlopende bronnen opgeleverd. De eerste indrukken van de Gimbrères in Frankrijk hebben we dus van Nederland uit kunnen opdoen. Hieruit was duidelijk geworden dat we het Gimbrère-hartland niet zo zeer moesten zoeken in Bordeaux, maar in het departement Gers, in zuidwest-Frankrijk.

Kerkboeken van parochies spelen als voorlopers van de documentatie van de burgerlijke stand een grote rol bij het zoeken naar voorouders. In die boeken vind je de vermelding van doop, huwelijk en begrafenis van parochianen, vaak met vermelding van ouders en peetouders. Een belangrijke slag was het bekijken van microfilms van kerkboeken van Bordeaux, op zoek naar de link tussen Bordeaux en het Gimbrère-hartland. Die microfilms zijn gemaakt door en in beheer van de Mormonen. Hans heeft er heel wat bekeken. De volgende fase van het onderzoek was het bezoeken van de (departementale) archieven in Bordeaux, in de Gers en in Gaillac (departement Tarn), waar ook een groepje Gimbrères was opgedoken. Klaartje en Hans hebben in de betreffende archieven menige vermelding van Gimbrères in kerkboeken teruggevonden. Wat zij ook ontdekten, net zoals Felix, die ook op zoek was gegaan naar de oorsprong, was dat de meeste kerkboeken van de Gers die bewaard zijn gebleven digitaal te bekijken zijn door de leden van de genealogische vereniging van het departement, de Généalogie Gasconne Gersoise. Die kreeg dus twee Nederlandse leden. Ook de Amitiés Généalogiques Bordelaises mochten zich verheugen op Nederlands lidmaatschap.

Wat snel bleek was dat het dorp Ayguetinte een belangrijke woonplaats van Gimbrères was geweest. Juist van Ayguetinte zijn jammer genoeg pas vanaf 1760 kerkboeken bewaard gebleven. Gelukkig zijn de notarisregisters van Ayguetinte grotendeels bewaard gebleven vanaf 1629. In die registers bevinden zich huwelijkscontracten, testamenten en andere contracten. Ook die bevatten informatie over Gimbrères en hun familierelaties, zoals we die tijdens veelvuldig bezoek aan het departementale archief van de Gers in Auch hebben weten te achterhalen. Hans en Klaartje en Felix en Mariken hebben hier veel vakantiedagen aan besteed. Zo hebben we ook notarisregisters van Jegun vanaf 1595 als belangrijke bron voor de  familie in Castera Vivent ontdekt. Met behulp van die informatie hebben we uiteindelijk de aaneengesloten afstamming vanuit het Castera Vivent van rond 1540 via Ayguetinte, Bordeaux en Antwerpen naar Tilburg in 1839 kunnen herleiden.

Ook naar de geschiedenis van lieu-dit la Gimbrère, de oorsprong van onze familie, hebben we onderzoek gedaan. De beschrijving hiervan, zoals die op deze site te vinden is, komt voort uit onze bestudering van archiefstukken zoals kadasterboeken uit de 17e en 18e eeuw, rechtbankuitspraken uit de 16e eeuw, boekhouding van het aartsbisdom Auch van de 15e tot en met de 18e eeuw, documenten van lokale adel en vele secundaire bronnen. Dit laatste betreft boeken en proefschriften van historici, artikelen in regionale historische tijdschriften zoals de Revue de Gascogne en het Bulletin de la Société Archéologique du Gers. De digitaal ontsloten collectie van boeken en tijdschriften van de Bibliothèque Nationale de France (gallica.bnf.fr) is heel waardevol gebleken, maar ook Internet Archive (archive.org) mag niet onvermeld blijven. Felix is doende de resultaten van zijn onderzoek naar Saint-Sernin de la Gimbrère en naar de seigneurie et salle noble de la Gimbrère in groter detail op schrift te stellen.

Het oudste archiefstuk dat we in handen hebben gehad is een perkament uit 1325: een codicil bij een testament van een van de zoons van de heer van Bonas, buurman van la Gimbrère. Een van de getuigen bij het opmaken was Sancius de Gimbreda, waarschijnlijk een Gimbrère.

Het voert te ver om hier een opsomming te geven van alle door ons geraadpleegde archiefstukken. De doorgespitte kerkboeken lopen in de honderden en we hebben meer dan 60 notarisregisters uitgepluisd. Mocht u nadere vragen hebben over onze bronnen, stel ze dan gerust via info@gimbrere-familie.nl .

 

We hebben geprobeerd deze site zorgvuldig samen te stellen. Zonder fouten is het vermoedelijk niet en er zijn allerlei aanvullingen denkbaar. Mocht u aanvullingen en correcties hebben, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. Ook foto’s zijn van harte welkom!