Om te zoeken tussen alle Gimbrères en hun directe verwanten kunt u gaan snuffelen in ons Databestand.

De rechtstreekse voorouders van de eerste Nederlandse Gimbrere (Jean François) worden beschreven op de pagina Franse Voorouders

De database van de Familie Gimbrère bevat alle Gimbrères, in Frankrijk, Nederland of elders, die ons bekend zijn, vanaf de Middeleeuwen tot vandaag. Dat betekent dat we van ieder individu één of meerdere gegevens hebben, zoals plaats en datum van geboorte, huwelijk of overlijden. Voor de Franse Gimbrères hebben we de kerkboeken (“baptêmes, mariages, sepultures”) in Frankrijk doorgezocht, notariële aktes (over erfenissen en koop/verkoop van bezittingen) en de burgerlijke stand (“état civil”). De gegevens over de Nederlandse Gimbrères zijn allereerst gebaseerd op de Stamboom Gimbrère van 1995, aangevuld met gegevens uit openbare bronnen (Burgerlijke Stand, Familieberichten), of uit mededelingen uit de familie.  Uit privacy-overwegingen zijn de datumgegevens van nog levende Gimbrères niet zichtbaar.

De Nederlandse Gimbrères zijn allemaal verwant, want ze zijn allemaal afstammelingen van Jean François, de eerste Nederlandse Gimbrère. Verwantschap is voor de oorspronkelijke Franse Gimbrères in ons bestand grotendeels, maar niet in alle gevallen gedocumenteerd, al is het moeilijk denkbaar dat al deze Gimbrères geen familie van elkaar zouden zijn. Vanaf 1600 hebben we de verwantschap in veel gevallen kunnen aantonen, maar vooral in de periode daarvoor zijn precieze familiebanden vrijwel niet te bepalen.

Ook van “overzeese” Gimbreres (die allemaal hun accent grave kwijtraakten), in Groot Brittanië, de Verenigde Staten en Australië, beschikken we over de nodige gegevens. Voor zover wij kunnen nagaan stammen ook zij allemaal af van de Frans/Belgische/Nederlandse Jean François Gimbrere (1814-1878). Dit geldt bovendien ook voor de Gimbrères die nu in Frankrijk leven.

Omdat de naam Gimbrère in onze zoektocht leidend was, hebben we vóór de 19de eeuw alleen de mannelijke voorouders (met hun echtgenotes) uitgezocht. Slechts af en toe konden we in onze zoektocht wat informatie over de voorouders van de moeders van de Gimbrères meenemen. Ook de afstammelingen van de vrouwelijk Gimbrères uit die periode hebben we niet systematisch uitgezocht. Vanaf het vertrek van Jean Gimbrère naar Antwerpen zijn afstammelingen in de vrouwelijke lijn  vaker opgenomen, al is de database in dit opzicht nog onvolledig.

We stellen aanvullingen en correcties op onze data zeer op prijs.